SYSTANE®-produkter

SYSTANE® ULTRA smörjande ögondroppar

SYSTANE® ULTRA smörjande ögondroppar har ett unikt system som leder till omedelbar komfort och långvarig lindring, utan dimsyn. SYSTANE® ULTRA rekommenderas för personer med torra ögon utan lipiddefekter. Ny data visar även att SYSTANE® ULTRA går bra att använda tillsammans med kontaktlinser. SYSTANE® ULTRA finns i flaska 10 ml, med konserveringsmedlet POLYQUAD som är bevisat skonsamt mot ögats yta1, 2 och kan användas 6 månader efter flaskans öppnande.

SYSTANE® ULTRA

Fakta om SYSTANE® ULTRA

Aktiva ingredienser Funktion
Polyetylenglykol 400 Smörjmedel
Propyleneglykol Smörjmedel

Användning

 • För tillfällig lindring av ögon som temporärt svider eller känns irriterade, på grund av att ögonen är torra.

Varningar

Endast för utvärtes bruk.

Använd inte
 • om denna produkt ändrar färg eller blir grumlig
 • om du är överkänslig mot någon av ingredienserna i denna produkt
Vid användning av denna produkt
 • berör inte någon yta med behållarens spets för att undvika kontaminering
 • förslut efter varje användning
Avsluta användning och fråga doktorn ifall
 • Du får ont i ögonen
 • synförändringar uppstår
 • ögat/ögonen blir rödare eller mer irriterade, vilket kvarstår eller varar under mer än 72 timmar
Förvaras utom räckhåll för barn.

Vid förtäring, sök medicinsk hjälp eller kontakta giftinformationscentralen direkt

Anvisningar

 • Omskakas väl innan användning.
 • Droppa 1 till 2 droppar i det/de påverkade ögat/ögonen.

Övrig information

 • Förvaras i rumstemperatur.

Inaktiva ingredienser

Hydroxipropyl guar, sorbitol, aminometylpropanol, borsyra, kaliumklorid, natriumklorid, och konserveringsmedlet POLYQUAD® (polykvaternium-1) 0,001 %.

Frågor?

I Sverige, Kundtjänst 08-634 40 10

Tillbaka till början
 1. Ammar et al. Adv Ther. 2011
 2. Systane ULTRA package insert

SYSTANE®-familjen

SYSTANE® ULTRA

SYSTANE® ULTRA

SYSTANE® ULTRA smörjande ögondroppar erbjuder en högpresterande behandling för torra ögon med förlängt skydd och omedelbar komfort.

Läs mer
SYSTANE® ULTRA utan konserveringsmedel

SYSTANE® ULTRA utan konserveringsmedel

SYSTANE® ULTRA utan konserveringsmedel erbjuder en högpresterande behandling för torra ögon i praktiska engångspipetter – perfekta för känsliga ögon!

Läs mer
SYSTANE® GEL Drops

SYSTANE® GEL Drops

Systane® Gel Drops skapar en starkare, gel-liknande bandage på ögat för de gånger då du behöver mer skydd mot allvarliga torra ögon symtom.

Läs mer
SYSTANE® BALANCE

SYSTANE® Balance

SYSTANE BALANCE smörjande ögondroppar är specifikt anpassat för patienter med torra ögon orsakat av Gland Dysfunction (MGD) – som ofta leder till lipidbrist i tårfilmen och är en vanlig orsak till torra ögon.

Läs mer
SYSTANE® LID WIPES

SYSTANE® Lid Wipes

Använd SYSTANE® Lid Wipes för borttagning av ögonmake-up och skräp i ögonen. Dessa förfuktade, individuellt förpackade sterila våtservetter är hypoallergena och milda för ögonen.

Läs mer