SYSTANE®-produkter

SYSTANE® ULTRA utan konserveringsmedel

Den avancerade lindringen hos SYSTANE® ULTRA finns även utan konserveringsmedel – perfekt för känsliga ögon eller för patienter som regelbundet använder ögondroppar. SYSTANE® ULTRA utan konserveringsmedel erbjuder förlängt skydd1, utan konserverande ingredienser. Finns i förpackningar med 30 praktiska engångspipetter. SYSTANE® ULTRA utan konserveringsmedel ger kraftfull lindring som är mild mot dina ögon.

SYSTANE® ULTRA utan konserveringsmedel

Läkemedelsfakta om SYSTANE® ULTRA utan konserveringsmedel

Aktiva ingredienser Funktion
Polyetylenglykol 400 Smörjmedel
Propylenglykol Smörjmedel

Användning

 • För tillfällig lindring av en brännande känsla och irritation på grund av ögonens torrhet

Varningar

Endast för utvärtes användning

Använd inte
 • om denna produkt ändrar färg eller blir grumlig
 • om du är överkänslig mot någon av ingredienserna i denna produkt
När denna produkt används
 • berör inte någon yta med behållarens spets för att undvika kontaminering
 • får inte återanvändas
 • kasseras efter öppnande
Sluta använd och fråga en läkare om
 • du får ont i ögonen
 • synförändringar uppstår
 • ögat/ögonen blir rödare eller mer irriterade, vilket kvarstår eller varar under mer än 72 timmar
Förvaras utom räckhåll för barn.

Vid förtäring, skaffa medicinsk hjälp eller kontakta giftcentralen omgående.

Anvisningar

 • Droppa 1 till 2 droppar i det/de påverkade ögat/ögonen.

Övrig information

 • Förvaras vid rumstemperatur

Inaktiva ingredienser

Aminometylpropanol, borsyra, hydroxypropyl guar, kaliumklorid, renat vatten, natriumklorid, sorbitol. Kan innehålla saltsyra och/eller natriumhydroxid för att reglera pH.

Frågor?

I Sverige, Kundtjänst 08-634 40 10

Tillbaka till början
 1. Ketelson HA, Davis J, Meadows DL. Characterization of a novel polymeric artificial tear delivery system. Poster A139 presented at: ARVO; April 2008; Fort Lauderdale, FL.

SYSTANE®-familjen

SYSTANE® ULTRA

SYSTANE® ULTRA

SYSTANE® ULTRA smörjande ögondroppar erbjuder en högpresterande behandling för torra ögon med förlängt skydd och omedelbar komfort.

Läs mer
SYSTANE® ULTRA utan konserveringsmedel

SYSTANE® ULTRA utan konserveringsmedel

SYSTANE® ULTRA utan konserveringsmedel erbjuder en högpresterande behandling för torra ögon i praktiska engångspipetter – perfekta för känsliga ögon!

Läs mer
SYSTANE® GEL Drops

SYSTANE® GEL Drops

Systane® Gel Drops skapar en starkare, gel-liknande bandage på ögat för de gånger då du behöver mer skydd mot allvarliga torra ögon symtom.

Läs mer
SYSTANE® BALANCE

SYSTANE® Balance

SYSTANE BALANCE smörjande ögondroppar är specifikt anpassat för patienter med torra ögon orsakat av Gland Dysfunction (MGD) – som ofta leder till lipidbrist i tårfilmen och är en vanlig orsak till torra ögon.

Läs mer
SYSTANE® LID WIPES

SYSTANE® Lid Wipes

Använd SYSTANE® Lid Wipes för borttagning av ögonmake-up och skräp i ögonen. Dessa förfuktade, individuellt förpackade sterila våtservetter är hypoallergena och milda för ögonen.

Läs mer