Andra Novartis-webbplatser:
För patienter

Contact Lenses and Care

Contact Lenses:

AIR OPTIX®      DAILIES®

FreshLook®

Contact Lens Solutions:

CLEAR CARE®      OPTI-FREE®

Resources

Education:
myeyes.com


Choose A
Contact Lens:

Contact Lens Pro 

A

Manage Your
Eye Care:

EyeFile™ System

Savings Center:

The Eye Solution

Patient Assistance:

Alcon Cares, Inc.

Prescription Products

Over-the-Counter Products

  • Eye Health:

  • Eye Allergies:

  • Eye Vitamins:

Eye Surgery

Cataracts:

Cataract Surgery

LASIK:

Your LASIK Solution

 

För professionella
Fler webbplatser

TIPS FÖR TORRA ÖGON

Genom dessa livsstilsförändringar kan du bidra till att förebygga och lindra symptomen på torra ögon

Ta läspauser när du arbetar vid en dator eller annan skärmexponering för att låta ögonen vila

Försök att undvika sådant som irriterar ögonen, såsom pollen, föroreningar, rök och andra partiklar i luften.

Det dagliga arbetet vid datorn kan också göra att man glömmer bort att blinka. När man blinkar sällan kan tårfilmen som skyddar ögat avdunsta snabbare. Kom ihåg att blinka när du sitter vid datorn och försök också att titta på något 20 meter bort, i 20 sekunder, var 20:e minut.

Vind och sol kan göra att tårfilmen avdunstar snabbare. När du är utomhus bör du skydda ögonen, t.ex. med solglasögon.

Använd SYSTANE® för snabb och långvarig lindring

Prata med din läkare eller optiker om vilken diagnos som ger just din variant av torra ögon, och den rätta behandlingen för just dig.