Andra Novartis-webbplatser:
För patienter

Contact Lenses and Care

Contact Lenses:

AIR OPTIX®      DAILIES®

FreshLook®

Contact Lens Solutions:

CLEAR CARE®      OPTI-FREE®

Resources

Education:
myeyes.com


Choose A
Contact Lens:

Contact Lens Pro 

A

Manage Your
Eye Care:

EyeFile™ System

Savings Center:

The Eye Solution

Patient Assistance:

Alcon Cares, Inc.

Prescription Products

Over-the-Counter Products

 • Eye Health:

 • Eye Allergies:

 • Eye Vitamins:

Eye Surgery

Cataracts:

Cataract Surgery

LASIK:

Your LASIK Solution

 

För professionella
Fler webbplatser

SYSTANE® HYDRATION

SMÖRJANDE ÖGONDROPPAR

Ger extra fukt* och rekommenderas till personer med symtom på torra ögon, som har behov av långvarig lindring (ofta relaterat till användandning av kontaktlinser, läkemedel eller allergi)

 

*jämfört med SYSTANE® ULTRA

FÖRDELAR

Ger snabb och långvarig lindring

Tredubbel verkan som ger bättre återfuktning än enbart hyaluronsyra

Finns även i engångspipetter utan konserveringsmedel

FAKTA OM SYSTANE® HYDRATION SMÖRJANDE ÖGONDROPPAR

Beskrivning

SYSTANE* HYDRATION smörjande ögondroppar är en steril emulsion som innehåller natriumhyaluronat, polyetylenglykol 400, propylenglykol, hydroxipropylguar, sorbitol, aminometylpropanol, borsyra, natriumborat, dinatriumedetat, natriumcitrat, kaliumklorid, natriumklorid och POLYQUAD® (polyquaternium-1) 0,001 % som konserveringsmedel.


Användningsområde/indikationer

SYSTANE HYDRATION smörjande ögondroppar är en behandling för tillfällig lindring av sveda och irritation på grund av torra ögon.


SYSTANE HYDRATION smörjande ögondroppar kan användas för att smörja och fukta kontaktlinser av silikonhydrogel och mjuka (hydrofila) kontaktlinser för dagligt bruk, dygnet-runt-bärande och engångsbruk.

Kontraindikationer

Personer som är allergiska mot något innehållsämne i SYSTANE HYDRATION smörjande ögondroppar ska inte använda produkten.

Varningar

Det är mycket viktigt att du följer alla anvisningar i bipacksedeln för korrekt användning av produkten.


Om du får ihållande obehag från ögonen, riklig tårbildning, synförändringar eller röda ögon ska du sluta använda SYSTANE HYDRATION och vända dig till din ögonläkare eller optiker eftersom problemet kan förvärras.


SYSTANE HYDRATION smörjande ögondroppar ska inte användas för att rengöra och desinficera kontaktlinser. Blötlägg eller desinficera inte linserna i SYSTANE HYDRATION smörjande ögondroppar.


Tillfällig dimsyn eller andra synstörningar kan påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Om dimsyn uppträder efter användning av SYSTANE HYDRATION ska du vänta med att framföra fordon eller använda maskiner tills synen klarnat.

Försiktighetsåtgärder

 • Endast för användning i ögonen.
 • Om säkerhetskragen är lös när locket har avlägsnats, ska kragen tas bort innan produkten används. [Gäller endast för ögondroppar med säkerhetskrage]
 • För att undvika kontaminering ska du aldrig låta flaskans droppspets vidröra något.
 • Om emulsionen blir missfärgad eller grumlig ska produkten inte användas.
 • Sätt på korken efter användningen.
 • Förvara flaskan tätt tillsluten när den inte används.
 • Används före utgångsdatum som anges på produkten
 • GARANTIFÖRSEGLAD: Använd inte om säkerhetsförseglingen är skadad eller saknas eller om korken är skadad. Använd inte om förpackningen har öppnats eller skadats
 • Kan användas i upp till 3 månader efter att flaskan har öppnats Kassera all kvarbliven emulsion 3 månader efter det att flaskan har öppnats.
 • Förvaras utom räckhåll för barn
 • Förvaras vid högst 30 °C
 • Sök läkare om produkten sväljs.

Anvisningar

 • Omskakas väl före användning.
 • Droppa en eller två droppar i ögat/ögonen vid behov och blinka.
 • Om lättare irritation, obehag eller dimsyn uppstår när du använder kontaktlinser ska du droppa 1-2 droppar på linsen och blinka 2-3 gånger.
 • SYSTANE HYDRATION smörjande ögondroppar kan användas vid behov under hela dagen för att lindra symtom vid torra ögon