Andra Novartis-webbplatser:
För patienter

Contact Lenses and Care

Contact Lenses:

AIR OPTIX®      DAILIES®

FreshLook®

Contact Lens Solutions:

CLEAR CARE®      OPTI-FREE®

Resources

Education:
myeyes.com


Choose A
Contact Lens:

Contact Lens Pro 

A

Manage Your
Eye Care:

EyeFile™ System

Savings Center:

The Eye Solution

Patient Assistance:

Alcon Cares, Inc.

Prescription Products

Over-the-Counter Products

 • Eye Health:

 • Eye Allergies:

 • Eye Vitamins:

Eye Surgery

Cataracts:

Cataract Surgery

LASIK:

Your LASIK Solution

 

För professionella
Fler webbplatser

SYSTANE® HYDRATION UD

Smörjande Ögondroppar

"Utan konserveringsmedel och är idealiskt för känsliga ögon. Ger extra fukt* och rekommenderas till personer med symtom på torra ögon, som har behov av långvarig lindring (ofta relaterat till användandning av kontaktlinser, läkemedel eller allergi)

 

*jämfört med Systane® Ultra"

FÖRDELAR

Kan gi snabb och långvarig lindring

Tredubbel verkan som ger bättre återfuktning än enbart hyaluronsyra

Idealisk till känsliga ögon

FAKTA OM SYSTANE® HYDRATION UD SMÖRJANDE ÖGONDROPPAR

Lämpligt att använda tillsammans med kontaktlinser

Används omedelbart efter öppnandet

Beskrivning

SYSTANE* HYDRATION UD smörjande ögondroppar är en steril lösning som innehåller natriumhyaluronat, polyetylenglykol 400, propylenglykol, hydroxipropylguar, sorbitol, aminometylpropanol, borsyra, natriumborat, kaliumklorid och natriumklorid.

Användningsområde/indikationer

SYSTANE HYDRATION UD smörjande ögondroppar är en behandling för tillfällig lindring av sveda och irritation på grund av torra ögon.

SYSTANE HYDRATION UD smörjande ögondroppar kan användas för att smörja och fukta kontaktlinser av silikonhydrogel och mjuka (hydrofila) kontaktlinser för dagligt bruk, dygnet-runt-bärande och engångsbruk.

Kontraindikationer

Personer som är allergiska mot något innehållsämne i SYSTANE HYDRATION UD smörjande ögondroppar ska inte använda produkten.

Varningar

Det är mycket viktigt att du följer alla anvisningar i bipacksedeln för korrekt användning av produkten.


Om du får ihållande obehag från ögonen, riklig tårbildning, synförändringar eller röda ögon ska du sluta använda SYSTANE HYDRATION UD och vända dig till din ögonläkare eller optiker eftersom problemet kan förvärras.


SYSTANE HYDRATION UD smörjande ögondroppar ska inte användas för att rengöra och desinficera kontaktlinser. Blötlägg eller desinficera inte linserna i SYSTANE HYDRATION UD smörjande ögondroppar.


Tillfällig dimsyn eller andra synstörningar kan påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Om dimsyn uppträder efter användning av SYSTANE HYDRATION UD ska du vänta med att framföra fordon eller använda maskiner tills synen klarnat.

Försiktighetsåtgärder

 • Endast för användning i ögonen.
 • För att undvika kontaminering ska du aldrig låta pipettens droppspets vidröra något.
 • Används före utgångsdatum som anges på produkten
 • Om lösningen blir missfärgad eller grumlig ska produkten inte användas.
 • Garantiförseglad: Använd inte om säkerhetsförseglingen är skadad eller saknas eller om garantiförseglingen är skadad. Använd inte om förpackningen har öppnats eller skadats
 • Kassera det som är kvar i pipetten efter användning. Spara inte lösningen i en öppnad pipett. Återanvänd inte.
 • Förvaras utom räckhåll för barn
 • Förvaras vid högst 30 °C
 • Sök läkare om produkten sväljs.

Anvisningar

 • Vrid av toppen på endosbehållaren, droppa en eller två droppar i ögat/ögonen vid behov och blinka.
 • Använd en endosbehållare för varje dos som administreras. SYSTANE® HYDRATION UD smörjande ögondroppar kan användas vid behov under hela dagen, för att behandla torra ögon.
 • Kassera endosbehållaren efter användning.
 • Om lättare irritation, obehag eller dimsyn uppstår när du använder kontaktlinser, vrid av toppen på endosbehållaren och droppa 1-2 droppar på linsen och blinka 2-3 gånger.